Katarzyna Kobza - nauczyciel matematyki, tutor

Oprócz nauczania matematyki, Kasia prowadzi również zajęcia dodatkowe związane z logicznym i analitycznym myśleniem - "Matematyka na luzie". Mamy nadzieję, że po szkoleniu z myślenia krytycznego, będzie rozwijała myślenie w naszej szkole równie mocno, jak kompetencje matematyczne :-)


Kasia jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Matematyki, Fizyki i Matematyki. Po różnorakich doświadczeniach zawodowych, od 2017 roku nauczycielka matematyki, poszukująca nowych wyzwań i możliwości rozwoju. Świadczy o tym podejmowanie pracy w placówkach z indywidualnym podejściem do ucznia, ocenianiem kształtującym i tutoringiem m.in. w szkole dla dziewcząt oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Matematykę uważa za naukę przygotowującą do rozwiązywania nieoczekiwanych sytuacji życiowych, uczącą logicznego, przyczynowo- skutkowego myślenia, która uwalnia kreatywność i daje nieskończoną ilość możliwości. Prywatnie bardzo towarzyska, wytrwała, lubiąca naturę i wędrówki po górach.

46 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie