top of page

Monika Niedzielska

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Niedzielska – certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i

nauczycieli, certyfikowana trenerka 3 stopnia myślenia krytycznego przy Instytucie

Krytycznego Myślenia, nauczycielka/moderatorka edukacji wczesnoszkolnej i

przedszkolnej, arteterapeutka, terapeutka ręki, logorytmiczka. Absolwentka rocznego

kursu : „ Od nauczyciela do moderatora”, dzięki któremu uzyskała wiedzę i

umiejętności, jak wspierać proces uczenia się i metodyki pracy z myśleniem

krytycznym na zajęciach edukacyjnych. Uczestniczka wielu konferencji,

szkoleń/warsztatów i webbinarów w zakresie edukacji, pedagogiki oraz metodyki

pracy na zajęciach z grupą m.in. ocenianie kształtujące, matematyka inaczej, nauka

przez zabawę, praca metodą projektu, szkoła bez ocen, zajęcia kreatywne,

pedagogika Marii Montessori, uważność w edukacji, myślenie wizualne, tutoring,

„Budzące się szkoły” itp.

Pasjonatka edukacji alternatywnej oraz nowatorskich rozwiązań. Prowadzi warsztaty

z myślenia krytycznego dla dzieci, rodziców, nauczycieli oraz warsztaty z rozwoju

potencjału i kompetencji w zespole dla dyrektorów i pracowników w organizacji.

Wprowadza placówki oświatowe w proces certyfikacji w tych obszarach. Praktykuje

PD oraz mk w domu, pracy i życiu, wciąż poszukując inspiracji i nowych

doświadczeń. Interesuje ją edukacją przez doświadczanie z jednoczesnym

zdobywaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności, postaw oraz rozwojem

emocjonalno – społecznym człowieka.  

Jej marzeniem jest, by edukacja przyszłości i szacunek dla każdego człowieka były

powszechne i dostępne w każdej placówce oświatowe, dlatego chętnie dzieli się

swoimi doświadczeniami z innymi. Jej misją jest stwarzanie przestrzeni i warunków

do tego, by tak się stało.

Monika Niedzielska
bottom of page