top of page

Filary autorskiej szkoły podstawowej Mozaika

Pozytywna dyscyplina 

Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 1981 roku. Jej korzenie sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni.

Pomaga rodzicom:

– zrozumieć swoje dzieci

– wspierać ich naturalny potencjał

– wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych

– SKUTECZNIE radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów i tym podobne.

 

5 Fundamentalnych Zasad Pozytywnej Dyscypliny

1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.

2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca: miękka i zdecydowana w tym samym czasie, czyli twarda dla problemu i miękka dla osoby.

3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.

4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.

5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Myślenie krytyczne

Czym jest „myślenie krytyczne”?

Wbrew pierwszemu skojarzeniu NIE JEST to umiejętność krytykowania i narzekania, ale zestaw następujących umiejętności, postaw:

Przetwarzania informacji

Odróżniania faktów od opinii

Tworzenia związków przyczynowo-skutkowych

Argumentacji logicznej

Tworzenia hipotez, gromadzenia informacji (dowodów) na ich obronę

Przewidywania konsekwencji swoich decyzji

Wnioskowania, tworzenie kreatywnych rozwiązań

Rozpoznawania uczuć, emocji , potrzeb swoich oraz drugiego człowieka (empatia)

Rozwój tej kompetencji powinien być główny zadaniem dzisiejszej szkoły, systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego

i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej.

Narzędzia TOC są w tej chwili w Polsce jedynymi narzędziami, których stosowanie GWARANTUJE rozwój myślenia krytycznego.

W tej chwili są w Polsce 62 placówki, które zdecydowały się na 4-letni projekt systemowego wdrożenia myślenia krytycznego, a ASP Mozaika jest pierwszą w Częstochowie.

Wspólnie zmieniamy polską....edukację

Myślenie wizualne

Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Dlatego warto zminimalizować opis słowny, werbalny zastępując go obrazem.

 

 Według definicji Mike’a Rohde, autora książki The Sketchnote Handbook, sketchnoting jest to mieszanka pisma ręcznego, rysunków, ręcznej typografii, kształtów, elementów wizualnych takich jak strzałki, pudełka, linie. Zjawisko to jest więc idealne do zastosowania i wykorzystania w szkole i wszędzie tam, gdzie chcemy zapamiętać to, o czym mówi prelegent, trener, nauczyciel.

 

 Nasz mózg lubi  co wizualne. Prawdopodobnie lepiej przyswajamy informacje jeśli docierają one do nas dwoma kanałami jednocześnie. To może oznaczać, że nasze dziecko znacznie szybciej nauczy się np. nowego słownictwa jeśli podczas lekcji jednocześnie zobaczy zapis tego słowa i jego rysunkowy odpowiednik.

Wprowadzając wizualne elementy podczas lekcji wspomagamy zapamiętywanie i rozumienie.

Nauczyciele który pozwalają uczniom tworzyć swoje kolorowe notatki wizualne realizują jedną z najważniejszych kompetencji czyli uczenie uczenia się. Żeby przygotować notatkę każdy musi poddać analizie i syntezie materiał którego się uczy. Robienie swoich notatek rozwija bowiem umiejętność organizowania i porządkowania treści, rozwija krytyczne i logiczne myślenie, rozumowanie, argumentowanie i wnioskowanie. Te treści można również znaleźć w podstawach programowych. Co nakłada na  nauczycieli, szkołę obowiązek organizowania procesów edukacyjnych w taki sposób żeby te umiejętności rozwijać. Dlaczego zatem nie wykorzystywać sketchnotingu w edukacji?

 

 Czy myślenie wizualne w edukacji to dobry pomysł dla  twoich dzieci ? Oczywiście, ponieważ jako  dorośli powinniśmy wybierać takie aktywności dla naszych dzieci, które uczą samodzielności, kreatywności i innowacyjności. Jeśli uczeń uczy się z notatek które sam stworzył, które wymagały od niego kreatywności, to z pewnością lepiej zapamiętał zanotowany materiał. Ucząc się notowania wizualnego dziecko uczy się nowych rozwiązań, nowego sposobu pracy, nowej metody. Możemy powiedzieć, że pozwalając na taki sposób notowania nauczyciele wspomagają przestrzeń edukacyjną w której uczniowie całkiem naturalnie podejmują innowacyjne działania.

Tutoring

Czym jest tutoring szkolny?

- to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

- godności ucznia i wychowawcy, wypływającej z faktu ich człowieczeństwa;

 

 - inter- i intra- akcyjności procesu wychowawczego;

 

 - transgresyjności, czyli nieustannego przekraczania ograniczeń.

 

Tutor – to życzliwy dorosły, którego uczeń ma przez pewien czas na wyłączność, to osoba dbająca o pełne wykorzystanie potencjału podopiecznego, motywująca go do refleksji nad własnym rozwojem i wspierająca go swoim doświadczeniem. Tutor rozmową i swoją obecnością służy podopiecznemu w poszukiwaniu i zastosowaniu rozwiązań nadających życiu sens.

Tutoring szkolny zwiększa skuteczność edukacji poprzez:

 

- wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,

 

 - doświadczanie przez nich sprawstwa i         odpowiedzialności

 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

 

Szerzej rozumiany tutoring jest metodą dydaktyczną stosowaną tradycyjnie na wielu uniwersytetach i w szkołach brytyjskich oraz amerykańskich.

Uważność, czyli mindfulness

Uważność to świadome, pełne ciekawości i otwartości doświadczanie chwili obecnej. Zarówno tego, co nas otacza, czyli przedmiotów, przyrody i innych ludzi, jak i tego, co dzieje się w nas samych, czyli odczuć z ciała, myśli czy emocji. Mindfulness to nie jest żadna wyjątkowa ideologia, to po prostu zatrzymanie się w celu dostrzeżenia tego wszystkiego, co związane jest z naszym życiem. Niby tak zwyczajne, a niestety tak rzadkie we współczesnym, zaganianym świecie.

Dzieci z natury są ciekawe świata i bardzo uważne. Uwielbiają doświadczać otoczenia powoli i wszystkimi zmysłami. Szybko jednak uczą się, że posśpiech daje więcej gratyfikacji. Jest więcej bodźców, otoczenie zmienia się błyskawicznie, jest głośno i kolorowo, a do tego większość osób wokół nich również działa w przyspieszonym trybie. Zatem dzieci płynnie dopasowują się do funkcjonowania w biegu i coraz rzadziej zatrzymują się z zachwytem nad kamykiem leżącym na drodze i niestety coraz rzadziej rozumieją emocje, które się w nich pojawiają. Efektem przebodźcowania naszych maluchów jest często ich rozkojarzenie i nerwowość. Niestety ten efekt możemy obserwować także wśród dorosłych, gdyż nadmierny pośpiech i stres to plaga naszych czasów, która nie zważa na wiek.

Co mindfulness daje dzieciom?

Właściwie to samo, co dorosłym, czyli umiejętność zwolnienia, wyciszenia, zrozumienia, że emocje są naturalną częścią naszego życia, polepszenie relacji z rówieśnikami, poprawę koncentracji i pamięci, a także kreatywności. Uważność pomaga na nowo dostrzec, jak wiele wyjątkowości kryje się w “zwyczajnym” otaczającym nas świecie.

 

Co w takim razie dzieciom i młodzieży może dać uważność? Lista korzyści jest dość długa, ale co ważniejsze, są to korzyści bardzo istotne zarówno dla rozwoju poznawczego, jak i psychicznego czy emocjonalnego dziecka w każdym wieku.

Uważność przede wszystkim:

 

- poprawia koncentrację uwagi i pozwala aktywnie, świadomie nią dysponować, a także ignorować czynniki rozpraszające,

 

- pozwala bardziej świadomie i aktywnie doświadczać rzeczywistości, dostrzegać więcej jej ważnych aspektów,

 

- umożliwia podchodzenie do doświadczeń z otwartym umysłem i ciekawością,

 

- zwiększa równowagę emocjonalną i odporność na stres, pozwala szybciej uporać się z jego objawami, ułatwia relaksowanie się i łagodzi spowodowane stresem objawy psychosomatyczne,

 

- pomaga nabrać dystansu do sytuacji i spojrzeć na nią bardziej obiektywnie, dzięki czemu łatwiej jest konstruktywnie uporać się z problemem (dostrzec więcej możliwych, adekwatnych rozwiązań oraz wprowadzić je w życie),

 

- rozwija cierpliwość i pomaga wytrwale dążyć do celu,

wzmacnia odporność psychiczną – jest czynnikiem chroniącym przed zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,

pozwala doświadczać poczucia własnej skuteczności, wewnętrznej siły i aktywnej postawy, dzięki czemu korzystnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości,

 

- ułatwia harmonijne współistnienie z innym, rozwija empatię.

Rzut oka na tę listę pozwala od razu zrozumieć, dlaczego uważność może być bardzo przydatna w szkole, dlaczego warto uczyć jej praktykowania dzieci i młodzież, a także zachęcać rodziców, by wspierali u swoich dzieci motywację do tych ćwiczeń.

Ale jest jeszcze jeden ważny z naszego punktu widzenia powód – praktykowanie uważności przez dzieci korzystnie wpływa także na samopoczucie pracujących z nimi dorosłych, ponieważ praca ta staje się po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza.

Zajęcia dodatkowe

Rozwój talentów, codzienna edukacja językowa, kultura fizyczna

Zajęcia dodatkowe, które mają na celu rozwijanie i wspieranie talentów u Naszych dzieci.

Ofertę tych zajęć, będziemy zmieniać, modyfikować, dostosowywać pod wpływem potrzeb dzieci na dane zajęcia.

We  wrześniu ruszamy z zajęciami w 4 BLOKACH TEMATYCZNYCH

 

    I    ARTYSTYCZNY: teatralne, muzyczne, plastyczne

  

 

    II  SPORTOWY: gry zespołowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zumba

  

 

   III PRZYRODNICZO – NAUKOWY: zajęcia przyrodniczo -ekologiczne, eksperymenty, kodowanie

  

 

   IV  STREFA RELAKSU: joga, uważność

Nie możemy się doczekać już bliższych spotkań, by się poznać, by już wiedzieć, jakie zasoby mają Nasze dzieci i co chcą w sobie rozwijać ?  Jeżeli jeszcze tego nie wiedzą ( mają prawo) to zajęcia są po to , by mogły poszukać, eksperymentować, doświadczać i przekonać się o słuszności swego wyboru  lub zakwestionować go, wybierając w następnym semestrze inne zajęcia.  Wierzymy, że każde dziecko ma wrodzony potencjał, który niestety jest niszczony przez tradycyjny system szkolny...aż w końcu przestaje istnieć.

W Mozaice chcemy pracować na potencjale, na tym co dobre w nas - ludziach, wyciągać to na światło dzienne, wspierać i doceniać, tak bardzo, że sami zaczniemy to w sobie dostrzegać, a to spowoduje, że nasze poczucie wartości zacznie wzrastać, a postrzeganie siebie i świata ( życie)  będzie jawiło się jako fantastyczna przygoda, a nie pasmo cierpień i szukanie sposobów na to, jak dostosować  się do wszystkich, by czuć się ważnym i  wartościowym człowiekiem

 

Cenimy indywidualność, różnorodność i wspólpracę w naszym społeczeństwie, zgodnie ze słowami:  to co czyni Cię innym, jest Twoim wyjątkowym zasobem, pragniemy by Nasze dzieci  i my ... byśmy nie mieli konkurencji

 

 Naszym zdaniem, możliwe jest to tylko wtedy, gdy będziemy autentyczni  w naszych relacjach i nie utracimy chęci współpracy na każdej płaszczyźnie.

Dlatego będziemy się starali, by nasze zajęcia dodatkowe były prowadzone przez profesjonalistów, pasjonatów, miłośników tego co robią, bo tylko tacy ludzie są w stanie zrozumieć potencjał innych oraz zarażać swoją pasją, wytrwałością, determinacją w dążeniu do celu.

Na początku naszej szkolnej przygody dzieci będę mogły wybrać sobie 2 rodzaje zajęć dodatkowych z Mozaikowej oferty z której będą korzystać w ciągu tygodnia.

Jeżeli zdarzy się tak, że dziecko nie będzie chciało brać udziału w zajęciach, to do dyspozycji zostaje nasza świetlica  tzw. centrum relacji międzyszkolnej, gdzie dzieci będą pod opieką pedagogów. Do ich dyspozycji pozostaną: gry, szachy, seanse filmowe, piłkarzyki itp. Oczywiście będą mogły oddawać się swobodnej zabawie na macie i tworzyć relacje społeczne przez rozmowę lub tzw.  „świetlicowe projekty”.

W naszej szkole chcemy zwrócić uwagę na rozwój kultury fizycznej, dlatego będziemy zachęcać do dbania o swoje ciało Wszystkich członków naszej Mozaikowej społeczności: dzieci, nauczycieli, rodziców:)

Nie od dziś wiadomo, że nasz mózg rozwija się, a ciało ma lepszą koordynację dzięki rozwojowi motoryki małej i dużej, dlatego wspieramy i będziemy uczyć jak ważna jest świadomość swego ciała i również na tych zasobach budować poczucie wartości.

Chcielibyśmy, by  edukacja odbywała się  zawsze i wszędzie, a już najbardziej w kontakcie z przyrodą i nauką, dlatego zadbaliśmy również o takie zajęcia dla naszych dzieci.

Warto dodać, że w trosce o Nasze dzieci i ich rozwój proponujemy większą ilość zajęć  językowych,  j. angielski będzie u nas codziennością,  a zajęcia z wychowania fizycznego i kultury odżywiania się , będą aż 4 razy w tygodniu!

Pozytywna dyscyplina
Myślenie Krytyczne
Myślenie Wizualne
Tutoring
Uważność
Zajęcia dodatkowe
bottom of page