top of page

Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości i otrzymała dofinansowanie w kwocie 30000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

W ramach w/w programu do Autorskiej Szkoły Podstawowej Mozaika został zakupiony następujący sprzęt:

  1. Drukarka 3D wraz z akcesoriami,

  2. Mikrokontroler z czujnikami akcesoriami,

  3. Sprzęt do nagrań (aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, oświetlenie, mikroport z akcesoriami, statyw),

  4. Stacja lutownicza,

  5. Maszyny do szycia z akcesoriami,

  6. Wyposażenie stanowisk do pracy.

Laboratoria Przyszłości.png
bottom of page