top of page
Oddział Przedszkolny

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…” Rober Fulgrum

W Autorskiej Szkole Mozaika funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący opiekę wychowawczą oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na I etapie edukacyjnym. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w oparciu o najlepsze metody ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki Montessorii. 

W filozofii Marii Montessori cenimy ogromny szacunek wobec dzieci, poszanowanie dla ich samodzielności, indywidualizacji procesu uczenia się, celów i potrzeb. Metoda Montessori przynosi ponadto duże efekty na poziomie emocjonalnym, uczy odpowiedzialności za siebie, swój proces zdobywania wiedzy oraz za innych jego uczestników (klasy/ grupy rówieśniczej/ społeczności szkolnej etc. ).

 

OTOCZENIE 

Przestrzeń edukacyjna w duchu Montessori zorganizowana jest tak, by dziecko mogło dokonywać samodzielnego wyboru spośród różnorodnych pomocy rozwojowych, zgromadzonych wokół danych działów pracy (życie codzienne, sensoryka, język, matematyka, obszar kultury i nauki, edukacja kosmiczna). 

Przemyślane przygotowanie otoczenia, dobre zorganizowanie pracy przez nauczyciela (towarzysza dziecka), pozwala wytyczyć i ustalić obopólnie respektowane granice, w ramach których dzieci mogą czuć się WOLNE, nawet, a może przede wszystkim podczas nauki.

 

WOLNOŚĆ 

Dzieci mogą samodzielnie decydować o tym czego i kiedy się uczą. 

Dzięki założeniom pedagogiki M. Montessori dziecko może wcześnie (we wczesnych latach dzieciństwa) nauczyć się: 

  • ​Czytać 

  • Liczyć 

  • Szyć 

  • Rozpoznawać konstelacje gwiazd 

  • Poznać nazwy planet 

  • Doskonalić zmysły 

  • Oraz doświadczyć mnóstwa innych aspektów nauki, których nikt wcześniej nie powiązał z edukacją przedszkolną.

 

PODĄŻANIE ZA DZIECKIEM 

Dziecko samodzielnie, wsłuchując się w siebie, rozwija swoje umiejętności, kiedy tego potrzebuje. Korzysta z licznego zasobu materiałów, doświadczając prezentacji nauczyciela, a następnie samodzielnie doskonali swój warsztat pracy. 

Jeśli zainteresowanie daną dziedziną wychodzi od samego dziecka, to należy wesprzeć je w zaspokojeniu tej ciekawości.

 

GRUPA MIESZANA WIEKOWO

Grupa przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat. Człowiek uczy się przez naśladownictwo. Obserwacja działania innych zachęca nas do podjęcia próby i poszerzania swoich kompetencji. „Fazy wrażliwe”, które wyodrębniła Maria Montessori, nie są przypisane raz na zawsze do danego wieku. Fazą wrażliwą można spróbować „zarazić”, a wspólne przebywanie dzieci z różnych grup wiekowych temu sprzyja.

 

BRAK OCEN

Nie ocenia się dziecka, nie krytykuje się jego pracy, nie wytyka błędów. „Kultura błędu” jest motorem do działania, nauki, pracy nad sobą. Karmiąca informacja zwrotna, polegająca na rzetelnym opisie procesu edukacyjnego, w którym znajduje się dziecko, pozwala na rozwiniecie skrzydeł i stanowi zachętę do dalszej nauki.

 

OBSERWACJA NAUCZYCIELA 

Świadomość możliwości dziecka, miejsca w którym aktualnie się znajduje na ścieżce swojej edukacji, pozwala na realne wsparcie go i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów. Nauczyciel - TOWARZYSZ dziecka - oprócz szeroko pojętej i wnikliwej obserwacji, stymuluje rozwój każdej jednostki i codziennie stwarza uczniowi okazję do stawania się samodzielnym i niezależnym.

 

STANOWCZY I UPRZEJMY JEDNOCZEŚNIE 

Cały proces edukacyjny w naszym oddziale przedszkolnym i szkolnym bazuje na mocnym filarze naszej szkoły, czyli POZYTYWNEJ DYSCYPLINIE. Wierzymy, że poszanowanie godności każdego człowieka, ogromny szacunek wobec ich potrzeb sprzyja korzystnie pełnemu i harmonijnemu rozwojowi.

 

"NIE" DLA KAR I NAGRÓD 

Nie wierzymy w działanie kary i nagrody. Wspieramy dzieci w samodzielnym, pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, wykorzystując do tego dostępne narzędzia PD oraz filozofii montessoriańskiej (stolik pokoju).

 

SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KONTAKT Z NATURĄ 

Naturą dziecka jest bycie w ruchu. Uczniowie mają prawo do swobodnego przemieszczania się i wyboru aktywności. W otoczeniu naszej szkoły znajduje się plac zabaw oraz ogródek, gdzie dzieci mogą działać - uczyć się, doświadczać, pracować, wykonywać różne zadania.

 

 

Edukacja, która odpowiada na potrzeby dziecka, podąża za nim, dostosowuje się do jego „faz wrażliwych” i naturalnych praw, pozwala mu w pełni rozwinąć jego potencjał. 

 

„DAJ DZIECKU CZAS” i obserwuj jak pięknie się rozwija, z NAMI, w uporządkowanym otoczeniu ASP MOZAIKA.


Przyjdź! Sprawdź! Uwierz, że można inaczej! 

REKRUTACJA TRWA 

Wszystkich rodziców zainteresowanych ofertą naszego oddziału przedszkolnego, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje i poznać nas "od środka" zapraszamy do nas - ulica Gomoliszewskiego 18
lub do kontaktu pod numerem 518 555 369 

bottom of page