top of page

Twórczy Zakątek

Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze.

Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć. Dostrzegając ważność rozwoju talentów plastycznych dzieci, w ASP Mozaika, pod czujnym okiem pani Marty Szkiel działa wyjątkowe miejsce - "TWÓRCZY ZAKĄTEK", którego celem jest rozwijanie  zdolności plastycznych/zainteresowań artystycznych naszych uczniów. 

Celem zajęć jest:

·  doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych;

·  rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;

·  kształcenie wrażliwości estetycznej oraz odkrywanie radości tworzenia piękna;

·  wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości;

·  kształtowanie w uczniach umiejętności korzystania z technologii informatycznych, w tym doskonalenie pracy narzędziami informatycznymi i wdrożenie do samodzielnego działania w niektórych programach, w tym PAINT, CANVA.

 

Project Gallery

bottom of page