top of page

Nie zwalniamy tempa!

DZIAŁAMY metodą projektu
! Nie zwalniamy tempa! W klasie 4 „a”

DZIAŁAMY metodą projektu

! Nie zwalniamy tempa! W klasie 4 „a”:

 

poznajemy fakty historyczne;

 

 samodzielnie tworzymy opowiadanie, zawierajace informacje przekazane na lekcji historii;

 

 wykorzystując różne źródła: poszukujemy, czytamy, porównujemy, wybieramy to co istotne, by jeszcze bardziej zgłębić temat;

 

 słowa i fakty przekładamy na obraz. Tworzymy ilustracje;

 

samodzielnie montujemy filmik.

 

Działamy edukacyjnie,interdyscyplinarnie, oddajemy przestrzeń uczniom. Tak powstaje PROJEKT!

 

 

Galeria

bottom of page