top of page

Beata Nalewajka

Język angielski

Beata Nalewajka jest nauczycielką języka angielskiego z 20 letnim stażem. W czasie swojej drogi zawodowej pracowała na prawie wszystkich etapach edukacyjnych - uczyła w "zerówce", w I i II etapie edukacyjnym, oraz w gimnazjum. Pracowała z żołnierzami, nauczycielami i wychowankami MOW. Była również lektorką metodą Callana. Jej ulubieńcami są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej. Od kilkunastu lat pracowała w jednej z częstochowskich szkół podstawowych. Pełniła tam funkcje nauczyciela języka angielskiego, wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna Klubu Młodego Wolontariusza. Język angielski był jej konikiem już w szkole podstawowej. W nauczaniu preferuje stosowanie metod aktywizujących, uwielbia lekcje o kulturze krajów anglojęzycznych - jej pasją jest historia Wielkiej Brytanii.

Beata Nalewajka
bottom of page